Úspěchy našich PRVNÍCH deváťáků u přijímacích zkoušek na SŠ

31.05.2022

Koncem května se nám konečně sešly finální výsledky a informace ze všech středních škol, kam si naši deváťáci letos podali přihlášku. S radostí můžeme říct, že všech našich 13 žáků 9.A se úspěšně dostalo na školy, kde si přejí dále pokračovat ve svém vzdělávání. Nikdo z žáků se nemusel účastnit druhého kola testů.

Celostátní průměrný počet bodů z češtiny byl 29 a z matematiky 22, deváťáci Smartu měli průměr 36 bodů z ČJ i MAT, tedy výrazně více.

S ohledem na to, že letošní 9A strávila dva předchozí roky na on-line výuce, považujeme tyto výsledky za skvělé "vysvědčení" jak žáků, tak učitelů, kteří se jim pečlivě celý rok věnovali.

Rádi se ještě podělíme o srovnání žáků Smartu navštěvujících přípravné kurzy s jejich vrstevníky z jiných škol:

"Žáci devátého ročníku základní školy Smart projevili při výuce nadstandardní klíčové kompetence. Nejvýraznější z nich byla kompetence pracovní - schopnost po zadání úkolu vyvinout úsilí a aktivně hledat řešení. Je zřejmé, že jsou zvyklí pracovat a nečekat pasivně na správnou odpověď od vyučujícího. Výborně spolu komunikují. Dokážou si naslouchat, když jeden z nich popisuje své úvahové postupy, dokáží diskutovat, přijmout a zvážit nápady spolužáků. Mezi dětmi panuje bezpečné prostředí, žáci umí pracovat s chybou, kterou vnímají jako důležitý krok kupředu. Zároveň jsou ochotni sdílet své nápady. Žáci, kteří se rychleji dostanou k řešení, bez problémů sdílí své myšlenky se spolužáky, kteří o to mají zájem. Vrstevnické učení probíhá zcela přirozeně a nenásilně. V porovnání s desítkami žáků z jiných škol spatřuji v této třídě hlavně aktivní přístup všech jedinců a pevné základy klíčových kompetencí."