Testování silných stránek a talentů

25.09.2017

Na 30. října jsme pro čtvrťáky a páťáky objednali program testování silných stránek. Jedná se o mezinárodně uznávaný test GALLUP. V ČR tuto metodiku propaguje a na svých kurzech používá kouč Jan Muhlfeit, s jehož firmou testování organizujeme. 

Testovat budeme následovně: v první polovině října vyplní děti úvodní test (cca. 15 min. - zajistíme v rámci výuky). V pondělí 30. října od 10 do 16 hodin budou následovat další aktivity včetně vyhodnocení testování. 
Kapacita testování je 15-20 žáků. V případě, že nebudou mít zájem všichni čtvrťáci a páťáci, nabídneme místa sourozencům účastnících se dětí. 
30. 10. 2017 v ZŠ SMART
30. 10. 2017 v ZŠ SMART

Proč chceme testovat děti? Věříme, že každé dítě by se mělo věnovat nejvíce oblastem, ve kterých je nadané a zajímá se o ně. Některé talenty a nadání jsou zjevné, mnohdy ale silné stránky objevíme teprve cíleným zkoumáním. Školní projekty, portfolia a samostatná práce ve škole dávají dětem velký prostor k rozvoji silných stránek. Proto vnímáme toto testování jako jedinečnou příležitost.

Testování podle metodiky GALLUP se účastní rodiče, kteří mají možnost své dítě podpořit, povzbudit a pomáhat mu. Zároveň jsou přítomni vyhodnocení testování. 

Testovat budeme následovně: v první polovině října vyplní děti úvodní test (cca. 15 min. - zajistíme v rámci výuky). V pondělí 30. října od 10 do 16 hodin budou následovat další aktivity včetně vyhodnocení testování. Kapacita testování je 15-20 žáků. V případě, že nebudou mít zájem všichni čtvrťáci a páťáci, nabídneme místa sourozencům účastnících se dětí. 

Detailní informace k testování obdržíte mailem, popř. osobně u Kláry Koubské či Lucie Stodůlkové.