Školní rok zahájen

03.09.2018

Dnes jsme školní rok zahájili tradicí, kterou budeme s radostí opakovat vždy na začátku září. Každá třída si společně sepsala svá přání: "Abychom se nehádali, aby nás škola bavila, aby byl školní rok 2 měsíce a prázdniny 10, aby se u nás líbilo novým dětem, ......". Venku jsme si pak vzájemně sdíleli své nápady, abychom poté mohli do oblak vypustit 6 balónkových přání :-).