Školní psycholog

08.03.2017

Jak jsme již avizovali prostřednictvím Rady rodičů, v nadcházejících dnech se bude dění ve škole účastnit dětská psycholožka paní Mgr. Radka Rybáková. Jejím úkolem bude sledovat atmosféru, všímat si vztahů mezi dětmi, chování dětí i pedagogů. Půjde se podívat na výuku do jednotlivých tříd. 
Jejím úkolem je popsat celkové školní klima a atmosféru, v případě, že poukáže na nějaké existující problémy, navrhne i jejich řešení. Děti budou o důvodech její přítomnosti informovány. 
Paní Rybáková se nebude zabývat psychologickou diagnostikou jednotlivých dětí, nebude s nimi mluvit samostatně, ani se před nimi vyjadřovat k jednotlivým problémům. 
Její zprávu a případné návrhy na zlepšení školního klimatu a vztahů ve škole budeme samozřejmě s vámi sdílet.