Shromáždění s ukrajinskými žáky

12.04.2022

Dubnové shromáždění prvního stupně pro nás bylo velkým zážitkem. Pozvání přijaly děti z naší školní ukrajinské skupinky. Spolu s paní učitelkou Irynou a Hannou si připravily několik písniček a básniček, které našim žákům představily. Nejdojemnější byl závěr představení, kdy všichni zazpívaly ukrajinskou hymnu, doprovázenou videem o Ukrajině.

Těšíme se na další akce, které plánujeme spolu s těmito dětmi!