Schválený projekt Erasmus+

12.06.2019

Moc rádi oznamujeme, že jsme hrdými příjemci grantu ERASMUS+ školní vzdělávání - Klíčová akce 1, výzva 2019 na projekt "Podpora výuky v integrovaných výukových blocích".

Realizace projektu přinese naší škole zvýšení odborné kvalifikace a lepší připravenost jednotlivých pedagogů na inovativní výuku v integrovaných blocích. Zkušenosti z kurzů budou pro pedagogy další motivací ke kvalitní pedagogické práci a k hledání těch nejlepších cest ke smysluplnému vzdělávání žáků naší ZŠ. 

Schválené kurzy pro naše pedagogy:

  • Essentials of Project Management- Give PLUS to your institution with qualitative standards of PMI (Malta)
  • STEM Education: Concepts, Methodologies, Tools and Applications (Sweden)
  • Assessment in CLIL (Spain)
  • Enhanced English Skills (United Kingdom)
  • School leadership and educational innovation (Finland)
  • Classroom Management Solutions for Teachers: new methodologies, effective motivation, cooperation and evaluation strategies (Spain)
  • CLIL for Secondary Teachers - Humanities (United Kingdom)