Schválený grant Erasmus+ 2020

15.07.2020

I letos se nám podařilo získat grant pro pedagogické pracovníky v rámci projektu ERASMUS+ školní vzdělávání - Klíčová akce 1, výzva 2020 na projekt Inovativní metody ve vzdělávání v ZŠ Smart.

Více informací: Dům zahraniční spolupráce, Praha

Cílem tohoto projektu je podpořit dlouhodobý záměr školy vytvořit kvalitní pedagogický tým zlepšením pedagogického profilu jednotlivých učitelů v oblasti inovativního pedagogického stylu. V rámci projektu jsme stanovili dílčí cíle v podobě zařazení vzdělávacích aktivit zaměřených na inovativní výukové metody do dalšího plánu vzdělávání pedagogických pracovníků, vytvoření interní platformy pro sdílení příkladů dobré inovativní praxe, propojení předmětové výuky s rozvojem klíčových kompetencí žáků a zlepšení systému hodnocení a sebehodnocení vzdělávání žáků. Projektu se budou účastnit pedagogičtí pracovníci školy, ředitelka školy a projektová manažerka.

V průběhu realizace projektu se zúčastní vzdělávacích kurzů v několika evropských zemích s cílem prohloubit své znalosti a zkušenosti ve vybraných oblastech a navázat spolupráci se školami v jiných vzdělávacích systémech. Sdílením zkušeností nejen napříč pedagogickým sborem, ale i našim partnerům ve vzdělávání na lokální a regionální úrovni přispějeme ke zkvalitňování informovanosti odborné veřejnosti v oblasti inovativních výukových metod, rozvoje klíčových kompetencí žáků, jejich hodnocení a sebehodnocení. Realizace projektu přispěje ke zlepšení pedagogického profilu jednotlivých učitelů a tím ke dlouhodobému zkvalitnění celého vzdělávacího procesu školy.