Schválená dotace Šablony III

05.11.2020

V rámci výzvy Šablony III., kterou vyhlásil řídicí orgán OP VVV jsme pro naší školu získali dotaci ve výši 352.985,- Kč.

Do výzvy č. 02_20_080 Šablony III - mimo hlavní město Praha jsme připravili projekt s názvem "Inovativní přístupy ve vzdělávání a rozvoj klíčových kompetenci u žáků"

Tento projekt se zaměřuje na následující aktivity:

  • tandemová výuka
  • kluby pro žáky 
  • projektové dny ve škole
  • projektové dny mimo školu
  • využití ICT ve vzdělávání 

Jsme moc rádi, že i nadále můžeme rozvíjet výuku v ZŠ Smart pomocí inovativních metod a moderních vyučovacích postupů.