První školní týden

05.09.2017

Níže přikládáme program prvního školního týdne. Naleznete zde i rozpis aktivit, na které se mohou děti na začátku roku těšit.

PROGRAM PRVNÍHO ŠKOLNÍHO TÝDNE:

Úterý 

 • 8:30 - 10:00 třídnické hodiny - stmelovací aktivity, tvorba třídních pravidel včetně důsledků jejich nedodržování - společná práce, vyjádření třídy ke školním pravidlům, doladění pomůcek, hudba na začátek
 • 10:00 - 10:30 přestávka, svačina 
 • 10:30 - 12:00 BUDDIES - stanovení pravidel, seznámení dvojic, společná aktivita (hra, hledání, co máme společného ...), prezentace dvojic

Středa 

 • 8:30 - 10:00 třídnické hodiny - pokračování
 • 10:00 - 10:30 přestávka, svačina 
 • 10:30 - 12:00 KOMUNIKAČNÍ AKTIVITY ve 4 skupinách - "Co dělat, když ...." 

Čtvrtek 

 • 8:30 - 10:00 třídnické hodiny - pokračování, větší děti silné stránky
 • 10:00 - 10:30 přestávka, svačina 
 • 10:30 - 12:00 - EMOCE a jejich zvládání - co je ve škole přijatelné chování, jak se zachovat, když "toto" cítím .... Hry a aktivity ve skupinách - boxovací pytel + pravidla

Pátek 

 • 8:30 - 10:00 třídnické hodiny - pokračování, příprava na shromáždění 
 • 10:00 - 10:30 přestávka, svačina 
 • 10:30 - 12:00 I. SHROMÁŽDĚNÍ - výsledky třídních pravidel, pravidla tabletového dne (včetně důsledků), narozeniny, překvapení, seznámení s novými učiteli

Po obědě vždy následuje družina do 17 hodin.