Jak se dají spojit předměty Digi, Medi a Vlastivěda?

15.12.2017

Podívejte se, jak pracuje 4. a 5. třída o hodinách mediální a digitální výchovy. Z vlastivědy si děti půjčily aktuálně probírané téma Egypt a doba Rudolfa II. a společně připravily magazín. Každý si mohl vybrat téma, které ho osobně zajímá. K němu pak vyhledal zajímavé informace, našel doprovodný obrázek a napsal svůj článek. 

Ideální propojení několika předmětů (DIGI, MEDI a Vlastivěda) a skvělé k trénování několika klíčových kompetencí: počítačová gramotnost, týmová spolupráce, čtenářská gramotnost, atd.