English speaking theatre

11.12.2019

Dnes jsme u nás ve škole přivítali anglicky mluvené divadlo The Bear Theatre. Zahrát nám přijeli 2 představení:

První představení bylo vtipným opakováním základních slovíček, frází a slovních spojení. Děti si mohly hravou formou zopakovat tvoření základních otázek a stavbu anglických vět. 

Druhé představení bylo zaměřeno na modální slovesa (could, can, may, might, must).  Anglicky mluvící herci si s dětmi nejprve připomněli základní gramatiku a poté začala hra. Děj byl vtipný, napínavý a děti opravdu zaujal, pobavil a především posílil jejich "listening skills" a nedávno probranou látku z AJ.

Jsme moc rádi, jak perfektně se děti do interaktivního představení zapojily a jak dobře dokáží rozumět rodilým mluvčím! 

Divadlo s námi navštívili i žáci ZŠ Školní a studenti roudnického gymnázia. Děkujeme, že jste přišli!

Moc děkujeme MAP Roudnicko za finanční zajištění celé akce - akce byla podpořena projektem MAP ORP Roudnice nad Labem II, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009158."