dotace Volný čas 2022

26.04.2022

Koncem dubna nám Ústecký kraj schválil další projekt v rámci dotačního programu "Volný čas v Ústeckým kraji v roce 2022". Cíl tohoto projektu je především mimoškolní podpora dětí s nadáním v určitých oblastech, které u nich chceme rozvíjet i mimo běžné vyučování.

Skupinka se skládá z dětí od 4. do 9. třídy a snažíme se připravovat takové aktivity, které pokrývají různé talenty a rozšiřují obzory v technických, přírodovědných, sportovních a dalších oblastech. 

Součástí programu budou u návštěvy odborných institucí, zajímavých expozic a míst, návštěvy odborníků ve škole atd.

Výše dotace na rok 2022:               40. 000,- Kč