dotace Volný čas 2022

26.04.2022

Koncem dubna nám Ústecký kraj schválil další projekt v rámci dotačního programu "Volný čas v Ústeckým kraji v roce 2022". Cíl tohoto projektu je především mimoškolní podpora dětí s nadáním v určitých oblastech, které u nich chceme rozvíjet i mimo běžné vyučování.

Skupinka se skládá z dětí od 4. do 9. třídy a snažíme se připravovat takové aktivity, které pokrývají různé talenty a rozšiřují obzory v technických, přírodovědných, sportovních tvůrčích a dalších oblastech. 

Součástí programu budou u návštěvy odborných institucí, zajímavých expozic a míst, návštěvy odborníků ve škole atd.

Výše dotace na rok 2022:               40. 000,- Kč PROGRAM klubu Avengers:

II. pol 2021/2022

  • leden - logické a deskové hry, laborky a práce s mikroskopem, šifry
  • únor - Abaku liga, Kodu Game Lab, keramická tvorba dle zadání
  • březen - technická konstrukce mostu z papíru, laborky, Kodu Game Lab, Čtenářská dílna (tvorba komiksu)
  • duben - laborky s Pasco Sensoriem, tangramy, Abaku, malba a tvoření, záhadné rovnice
  • květen - Abaku liga, Sportovní turnaj v pětiboji, fotbalový zápas, Vex GO programování

I. pol 2022/2023

  • říjen - studijní výlet do Kutné hory, logická olympiáda, keramická dílna, Abaku 
  • listopad - šifrování, kódování, workshop Mediace - Jak efektivně řešit konflikty, exkurze Muzeum Emila Holuba a hřebčín v Kladrubech, technický workshop - výroba vlastního dřevěného dárku, logické hádanky, malba
  • prosinec - exkurze do Muzea hygieny v Drážďanech, workshop Komunikace a týmová práce I. a II., workshop 3D tisk I. a II., šifry a šifrování
  • leden - Mikro:bit - plošinka