Dotace Šablony II. - podpora nových vzdělávacích metod v naší škole

26.06.2019

Děkujeme MŠMT za přidělení dotace Šablony II. v hodnotě 738.209,- Kč. Tuto částku rozdělíme mezi šablony na podporu inovativního vzdělávání a vzdělávání pedagogů. Podpořené aktivity se budou týkat jak školy, tak školní družiny. Projekt s názvem "Podpora vzdělávání pedagogických pracovníků a rozvoj vzdělávacích aktivit" běží od 1. 1. 2019 - 31. 12. 2020.

Vybrané šablony pro školu:

 • Tandemová výuka
 • CLIL ve výuce
 • Mentoring /Supervize/Koučink
 • Odborník z prace
 • Využití ICT - 10x notebook
 • Klub pro žáky ZŠ
 • Projektový den ve škole / Projektový den mimo školu
 • Školní psycholog
 • DVPP pro pedagogy

Vybrané šablony pro školní družinu:

 • Klub pro žáky ŠD
 • Projektový den ve škole / Projektový den mimo školu
 • Sdílení zkušeností z různých škol
 • DVPP pro pedagogy