projekt DIGI Kompas

28.05.2018

Milí rodiče, ráda bych Vás požádala o spolupráci na projektu DIGI KOMPAS. Naše škola byla vybraná mezi podpořené školy, kde proběhne diskusní setkání na téma "DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE VE ŠKOLE". Projekt DIGI KOMPAS je financovaný z Nadačního fondu AVAST a je podpořen Jednotou školských informatiků

Konat se bude 6. 6. 2018, v 17hod u nás ve škole a přijede k nám lektor Jan Kršňák, který se této problematice věnuje dlouhodobě.

Vnímáme, že jak výuka digitálních technologií, tak jejich využívání v běžném životě, je pro nás velmi důležité téma. Ve škole máme nastavenou koncepci výuky Informatiky, ale rádi bychom jí zkonfrontovali s odborníky, s ostatními školami a hlavně s vašimi zkušenostmi a požadavky na to, jaké IT vědomosti by si měly děti ze školy odnést.

S komunikačními technologiemi souvisí i mediální gramotnost. Proto i toto téma může být součástí diskuse.

Výstupy a závěry ze všech diskusních setkání nám budou po konci projektu k dispozici pro další práci a inspiraci.

Byla bych moc ráda, kdybyste si udělali čas a přišli se s námi podělit o vaše zkušenosti, návrhy a doporučení.