Buddies ve finále ceny EDUína 2020

22.10.2020

S naším programem "buddies online" jsme se dostali do finále ceny EDUína 2020. Do ceny EDUína 2020 bylo možné přihlásit konkrétní počin či skupinu aktivit, projektů, výstupů, které pomohly dětem, žákům, studentům, rodičům či učitelům ve smysluplném vzdělávání během uzavření škol z důvodů pandemie covid-19.

Cena EDUína upozorňuje na zajímavé inovativní projekty v českém formálním i neformálním vzdělávání a na projekty podporující učitelskou profesi. 

  • představuje zajímavé projekty v českém formálním i neformálním vzdělávání, které přinášejí inspirativní změny
  • upozorňuje na programy podporující učitelskou profesi
  • medializuje inspirativní projekty a seznamuje s nimi odbornou i širokou veřejnost

Od roku 2013 získalo cenu již více než 40 projektů a více než 400 inovací českého vzdělávání je shromážděno ve veřejném katalogu. 


Vyhlášení ceny EDUína 2020 se uskuteční online, 30. listopadu 2020.