akce "Adoptuj knihu"

18.03.2021

Rádi bychom využili březen, který je MĚSÍCEM KNIHY, k podpoře čtenářské gramotnosti dětí a také k významnějšímu doplnění školní knihovny. Ta by měla ideálně lákat svou nabídkou školáky k půjčování knih a pravidelnému čtení. Aby nových knih bylo co nejvíce a jejich nabídka odpovídala zájmu velkých i malých dětí, připravili jsme akci s názvem ADOPTUJ KNIHU a rádi bychom vás tímto pozvali k účasti:

Jak bude akce probíhat:

  1. Každý žák si z připraveného seznamu vybere knihu, kterou by si chtěl přečíst.
  2. V případě, že si z doporučených titulů nevyberete, napište nám jméno knihy a my jí do seznamu zařadíme.
  3. V seznamu najdete i pár audioknih, které můžete s dětmi vyzkoušet pro zpestření.
  4. Jakmile budou knihy vybrané, škola vše nakoupí a zajistí distribuci mezi děti.
  5. Po předání bude mít každý dostatek času, aby si "svou" knihu přečetl a poté napsal doporučující vzkaz pro své další spolužáky (tento vzkaz budou děti psát na kartičky, které najdou vložené do knížky), na které bude knížka v knihovně čekat.

Pokud byste chtěli na nákup knihy přispět a vybraný titul škole darovat, prosím, napište za své jméno ještě (TF). To pro nás bude známkou, že můžeme částku strhnout z třídního fondu.

Všechny knihy budou v registru školní knihovny v Edookitu. Po přečtení první knihy si vaše dítě bude moci ze školy vypůjčit jakoukoliv další.