6. místo v LTM debatní lize

20.11.2019

Žáci 6. a 7. třídy se ve středu 20. listopadu účastnili Litoměřické debatní ligy, která se konala na Gymnáziu Josefa Jungmanna v Litoměřicích. Jakožto nejmladší tým se po dlouhém debatování na nejrůznější témata umístili na úžasném 6. místě (z 9ti týmů). Gratulujeme všem žákům, kteří trávili spoustu času přípravou a podali skvělý výkon! 

Gratulujeme i naší páťačce, Silvii Š., která se dostala mezi 3 nejlepší debatující ze všech účastníků!!

Naši žáci několik týdnů pečlivě trénovali pravidla a formu akademické debaty. Učili se, jak vyhledávat informace k daným tématům, jak kultivovat svůj veřejný projev a jak efektivně spolupracovat v debatním týmu. Díky spolupráci se žáky roudnického gymnázia si mohli několikrát nanečisto vyzkoušet, jaké to je, diskutovat nad takovými tématy, jakými jsou např.:

  • Volby v ČR by měly být povinné.
  • Žáci a učitelé by si měli tykat.
  • Známkování ve škole by mělo být zrušeno.
  • Na SŠ by měla být zrušena tělesná výchova.
  • V ČR by se měla legalizovat eutanázie.
  • Maturita z matematiky by měla být povinná.
  • Turecko by mělo být přijato do EU.
  • Upálení Jana Palacha nebylo správné.
  • Věková hranice trestní odpovědnosti by měla být v ČR snížena.
  • Žáci by měli mít možnost používat během hodin elektronická zařízení jako laptopy, tablety, mobily, aj.

Témata:

Témata pro debatování jsou volena v několika okruzích. V první řadě jsou vybírána témata ze školního prostředí, které jsou žákům blízká. Dále jsou vybírána témata celospolečenského rozměru, na která je třeba se připravit předem. Na tato témata je velice dobré mít připravené argumenty, poznatky a rozumět jim. Také pomáhají k rozšíření si obzoru o dané problematice a dávají možnost o nich diskutovat. Mezi soutěžními tématy se najdou i taková, která se na první dojem zdají jednoduchá a jednostranná. Avšak právě řádná příprava a porozumění jim bývá rozhodující a někdy i rozhodne o velice překvapivém výsledku.

Co se vlastně v soutěži hodnotí?

Příprava, vyjadřování, aktivita, umění rychlé reakce. To vše je v soutěži důležité. Tým je složen z 5 či 6 členů, každý by se měl zapojit. Důležité je nejen, jak silné máte argumenty nebo jak jistí si v projevu jste, podstatnou část úspěchu tvoří i zapojení členů týmu. Čím více se vás zapojí, tím lépe pro váš tým.

Síla argumentu je někdy rozhodujícím faktorem, avšak pokud máte nějaký silný argument, je dobré ho správně přednést. Pokud je přednesen ledabyle, je to velká škoda.

Vyjadřování a celkově ústní projev může mít velký vliv. Pokud je slabý argument přednesen zajímavě a suverénně, může mít velkou sílu.


Akademická debata je vzdělávací metodou, která formalizovanou diskusí o kontroverzních tématech rozvíjí dovednosti vyhledávání informací, kritického myšlení, věcné argumentace a kultivovaného projevu a prohlubuje znalosti o debatované problematice. 

Debaty a soutěže v debatování se řídí psanými pravidly. Všem formám debatování je společný základní rámec, kterým je chápání debaty jako argumentačního duelu dvou (či více) týmů o dvou či třech řečnících, kteří se snaží obhájit platnost obhajoby zadané společensky kontroverzní teze. Řečníci týmů se střídají v obhajobě teze a kritice této obhajoby a vytváří tak "tep" kritické diskuse, která umožňuje podrobně prozkoumat debatovanou problematiku. Na závěr debaty vynese rozhodčí verdikt o vítězi.