33 tisíc pro Adélku

21.06.2021

V sobotu 5. června pořádala ZŠ Smart v rámci akce MAHONYHO ÚSMĚV 2021 charitativní běh pro Adélku, která trpí hypoplazií mozečku. Záměrem akce bylo propojit sportovní aktivity se společným setkáním rodičů, žáků a přátel školy, připomenout pravidla bezpečného pohybu osob na silnicích a zároveň vybrat pomocí startovného a dobrovolných příspěvků peněžní částku na dobročinné účely.

Charitativní běh se pořádal v několika variantách. Maratonu, který vedl z Roudnice do Litoměřic a zpět, se zúčastnilo neuvěřitelných 10 vytrvalců, půlmaraton si zaběhlo sedm běžců a kratší trasy (3 a 6 kilometrů) uběhlo dalších více jak sto padesát malých i velkých účastníků.

Celý den se nesl v duchu sportu, ale i relaxace a zábavy. Pro děti byly připraveny různé soutěžní disciplíny, mohly si vyzkoušet plavení na paddleboardech nebo se seznámit se základy baseballu. Závěr patřil letnímu kinu, které pro nás připravilo bistro U Sumce.

V průběhu dne se vybralo neuvěřitelných 33.872,-Kč. Celý tento výtěžek byl 22. června odeslán Adélce H. na její konto Bariéry a bude využit na rehabilitační cvičení a léčebný pobyt, který pomůže této houževnaté mladé slečně na její cestě k postavení se na vlastní nohy.

Rádi bychom touto cestou poděkovali našim partnerům, kteří se podíleli na konání akce a přispěli nejen svými službami, ale i pomocí a skvělou spoluprací: roudnický baseballový klub Praotci, bistro U Sumce, SUP - půjčovna paddleboardů a Karel Hakl.

Velký dík patří i všem běžcům a neběžcům, kteří nás přišli podpořit a byli součástí tohoto skvělého dne.  

vybráno na účet 12.422,- plus 21.450,- hotově
vybráno na účet 12.422,- plus 21.450,- hotově

Rádi bychom touto cestou poděkovali našim partnerům, kteří podpořili konání akce a přispěli nejen svými službami, ale i pomocí a skvělou spoluprací: roudnický baseballový klub Praotci, bistro U Sumce, SUP - půjčovna paddleboardů a Karel Hakl.

Velký dík patří i všem běžcům a neběžcům, kteří nás přišli podpořit a byli součástí tohoto skvělého dne.