DEBATNÍ KROUŽEK

DEBATNÍ KROUŽEK

Kroužek nabídne dětem jedinečnou příležitost naučit se nejen formulovat, ale i vyjadřovat své názory, dívat se na věci z více stran a hodnotit, která z nich je v dané otázce silnější, naslouchat názorům ostatních, umět vyhledávat informace a posuzovat je.

Zároveň bude přípravou na případnou budoucí účast v soutěži škol - Debatní liga.

Kroužek je určen pro děti ze II. stupně.

Kdy: ČTVRTEK - 7:30 - 8:15

Lektor: Klára Koubská

Kapacita: max. 12 (min. 10)

Cena: *0,- / dítě / rok (hrazeno z dotace Šablony III., MŠMT - "Klub žáků ZŠ")