DRAMATICKÝ KROUŽEK

KROUŽEK DRAMATICKÉ VÝCHOVY

Určeno pro děti ze 4. - 7. třídy.

Učit se budeme spolupráci, vzájemnému poznávání, schopnosti soustředění se a smyslu pro dokončení práce, ale i relaxaci. Budeme si hrát a bavit se drobnými hereckými etudami a dramatizací písniček.

Metody dramatické výchovy, které v našich kroužcích používáme, dovolí dětem vstoupit a prozkoumat příběh zevnitř, vnímat a prožívat ho všemi smysly, přinášet do vyprávění své podněty a tím ovlivňovat děj.

Součástí náplně tohoto kroužku bude nácvik dýchání, mluvení, smíchu i pláče, zpívání a pohybu v prostoru. Děti se seznámí se základy herecké práce (technika řeči, rozbor role, veršů, písní a dialogů).

Kdy:

  • PONDĚLÍ - 14:45 - 16:15

Lektor: Eva Synková

Kapacita: max. 12 dětí (min. 10)

Cena za materiál: 800,- / dítě / rok