DRAMATICKÝ KROUŽEK

DIVADELNÍ SOUBOR

Učit se budeme spolupráci, vzájemnému poznávání, schopnosti soustředění se a smyslu pro dokončení práce, ale i relaxaci. Budeme si hrát a bavit se drobnými hereckými etudami a dramatizací písniček.

Metody dramatické výchovy, které v našich kroužcích používáme, dovolí dětem vstoupit a prozkoumat příběh zevnitř, vnímat a prožívat ho všemi smysly, přinášet do vyprávění své podněty a tím ovlivňovat děj.

Součástí náplně tohoto kroužku bude nácvik dýchání, mluvení, smíchu i pláče, zpívání a pohybu v prostoru. Děti se seznámí se základy herecké práce (technika řeči, rozbor role, veršů, písní a dialogů).

Kdy: pondělí, 16:00 - 17:30 hod

Lektor: Eva Synková

Kapacita: max. 12 dětí (min. 8)

Cena za materiál: 2.000,- / dítě / rok

Prostory: družina (Little Monkeys)

Určeno pro: 2. stupeň