KNIHOMOL

Vzdělávací a tvořivý kroužek čtení a tvůrčího psaní. 

Čtenářský kroužek je zaměřený na rozvoj čtenářské gramotnosti, kritického myšlení, rozvíjení slovní zásoby a vytváření kladného vztahu dětí ke čtení. Kroužek je realizovaný formou čtenářských dílen, které jsou přizpůsobené věku dětí. Děti se budou věnovat svým oblíbeným knížkám a rozšíří si čtenářské znalosti i v knihách, které neznají. Během kroužku si děti též vyzkouší tvorbu záložek a komiksů, kreslení ilustrací, dramatizaci textu, luštění křížovek a osmisměrek a soustu dalších zajímavých činností. Též se budou věnovat čtenému textu, aby si zlepšily mluvený projev, přednes a čtení.

Kdy: STŘEDA, 13:30 - 14:20 hod 

Lektor: Alena Stuchlá

Určeno pro: 2. - 5. třída

Kapacita: min: 6, max: 8

Cena: 1.200,- Kč / rok / dítě