OTEVŘENÉ HODINY

Termíny Otevřených hodin na 1. pol. 2018/2019:

Milí rodiče, i toto pololetí se můžete přijít podívat jak probíhá výuka v jednotlivých hodinách. 

Vzhledem k velikosti tříd, bohužel, musíme omezit kapacitu návštěv vždy na 2 osoby/termín.

Zároveň prosíme o zprávu učiteli vždy nejpozději 2 dny před termínem.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte (ideálně přes Edookit) přímo na daného vyučujícího. 

Přesné termíny vyučovacích hodin naleznete v ROZVRHU jednotlivých tříd.

1. třída

 • Tělesná výchova - 22. 10. 2018
 • Matematika - 6. 11. 2018, 
 • Anglický jazyk - 6. 11. 2018, 
 • Prvouka - 7. 11. 2018, 
 • Výtvarná výchova - 9. 11. 2018
 • Český jazyk - čtení - 12. 11. 2018, 
 • Český jazyk - čtení - 14. 11. 2018,


3. třída

 • Anglický jazyk - 18. 10. 2018,
 • Český jazyk - 19. 10. 2018, 
 • Anglický jazyk - 24. 10. 2018, 
 • Výtvarná výchova - 24. 10. 2018, 
 • Prvouka - 6. 11. 2018,
 • Dramatická výchova - 12. 11. 2018,
 • DIGI - 29. 11. 2018
 • Matematika - 14. 1. 2019

5. třída

 • Matematika - 22. 10. 2018, 
 • Anglický jazyk (Koubská) - 1. 11. 2018, 
 • Anglické reálie - 5. 11. 2018
 • Vlastivěda - 6. 11. 2018,
 • Přírodověda - 7. 11. 2018,  
 • Anglický jazyk (Kirsty) - 8. 11. 2018
 • Německý jazyk - 16. 11. 2018,  
 • DIGI - 21. 11. 2018,
 • Český jazyk - 22. 11. 2018,
 • Vlastivěda - 4. 12. 2018, 
 • Anglický jazyk (Koubská) - 29. 1. 2019

2. třída

 • Anglický jazyk - 23. 10. 2018, 
 • Matematika - 25. 10. 2018,
 • Český jazyk - 26. 10. 2018, 
 • Matematika - 1. 11. 2018, 
 • Český jazyk - 2. 11. 2018, 
 • Anglický jazyk - 6. 11. 2018, 
 • Výtvarná výchova - 7. 11. 2018
 • DIGI - 20. 11. 2018

4. třída

 • Český jazyk - 24. 10. 2018, 
 • Vlastivěda - 24. 10. 2018, 
 • Matematika - 26. 10. 2018, 
 • Anglické reálie - 5. 11. 2018,
 • Anglický jazyk - 15. 11. 2018, 
 • Přírodověda - 22. 11. 2018,  
 • DIGI - 26. 11. 2018, 
 • Vlastivěda - 28. 11. 2018, 
 • Anglický jazyk - 6. 12. 2018

6. třída

 • Anglický jazyk (Koubská) - 1. 11. 2018, 
 • Anglické reálie - 6. 11. 2018,
 • Anglický jazyk (Kirsty) - 8. 11. 2018
 • Člověk a společnost -12. 11. 2018, 
 • Člověk a příroda - 15. 11. 2018, 
 • Německý jazyk - 16. 11. 2018, 
 • Český jazyk - 21. 11. 2018
 • Osobnostní a sociální výchova - 21. 11. 2018,
 • DIGI - 22. 11. 2018, 
 • Matematika - 3. 12. 2018, 
 • Osobnostní a sociální výchova - 23. 1. 2019
 • Anglický jazyk (Koubská) - 29. 1. 2019