Sponzorský fond školy

29.03.2017

Rádi bychom vám oznámili zřízení transparentního bankovního účtu, který slouží k příjmu laskavé finanční podpory od dárců, sponzorů či rodičů našich žáků. 

Finanční prostředky budou určeny pro mimořádné výdaje školy, pro spoluúčast při dotačních projektech, pro rozvoj školy, pro případné úhradě školného dětem s rodinnými problémy apod. 
Výdej a čerpání finančních prostředků z tohoto účtu bude probíhat na základě návrhu ředitelky Kláry Koubské, která jej předloží ke schválení radě ŠPO. 
Aktualizovaný stav účtu s pohyby bude trvale zveřejňován na webových stránkách školy. 
Jsme připraveni sponzorům a dárcům vystavit darovací smlouvu a doklad o úhradě. Všem sponzorům a dárcům bude také nabídnuta prezentace na webových stránkách školy a/nebo v prostorách školy. 
Děkujeme za vaši podporu. Se všemi svěřenými prostředky budeme nakládat účelně a hospodárně. 

Číslo sponzorského účtu ZŠ SMART

 115-4140610247/0100

Rádi vám poskytneme k fungování sponzorského účtu více informací přímo ve škole, případně na Radě rodičů.