sobotní zahradNIČENÍ

21.10.2018

Na tuto sobotu svolal "GREEN TEAM" rodiče, abychom mohli společně připravit školní zahradu na přezimování. Děkujeme všem, co přišli s hráběmi, lopatami a dalším náčiním. Podařilo se nám krásně urovnat terén, shrabat listí, zasít trávu a za odměnu si po práci opéct buřty. Bylo to moc fajn dopoledne! A děkujeme manželům Hasníkovým za péči o zahradu a R. Šindelářovi za techniku, která udělala mnoho práce za nás!