Rekonstrukce druhého stupně

31.08.2018

Od 5/2018 do 9/2018 probíhala v ZŠ Smart rekonstrukce našich dalších prostor pro nově vznikající II. stupeň. Vznikly tak 4 učebny, druhá sborovna, přírodovědná učebna, šatna a velká hala pro děti. To vše se muselo vybudovat téměř od základů. Řemeslníci a učňové z SOU Neklanova se tu denně střídali na nejrůznějších stavebních úkonech. Pracovalo se na nových podhledech, udělala se podlaha, předělávaly se rozvody, předělaly se toalety, bouraly a stavěly se příčky, vyměnilo se osvětlení a udělalo se ještě mnoho a mnoho další práce!

Do prázdnin byly hotové hrubé práce a prostory byly připraveny k finálnímu dokončení - vymalování, úklidu po řemeslnících, nastěhování nábytku a konečně i výzdobě učeben. Děkujeme rodičům, kteří nám o prázdninách věnovali svůj čas a pomohli s dokončovacími pracemi. Bez nich bychom těžko stihli celou akci doladit do prvního školního dne!

Vše probíhalo dle návrhů a za velké pomoci jednoho z našich rodičů - p. Ing. arch. Jana Drahozala a jeho společnosti Neostyl. Moc děkujeme!

Velké dík patří J. Puršlovi, který od začátku celou rekonstrukci naplánoval, koordinoval řemeslníky, hlídal termíny a zajistil její bezproblémový průběh.

A děkujeme i mnoha dalším rodičům za finanční podporu, pomoc s technickým vybavením nebo se stavebními a dalšími pracemi!