Přednáška o Summerhillu

14.08.2019

V červnu 2019 strávili 2 pedagogové a šest dětí ze ZŠ Smart týden v proslulé demokratické škole Summerhill, v anglickém Suffolku. Naše škola byla vybrána jako jedna ze čtyř evropských škol, abychom v tomto světoznámém vzdělávacím systému prožili několik dní.

Summerhill nás okouzlil a nadchl od první chvíle. Návštěva byla inspirující a ve všech směrech obohacující. 


Proto jsme moc rádi, že už 4. září 2019, od 17:00 do 19:00 hod, budeme moci v Roudnici nad Labem, v Městské knihovně Ervína Špindlera, přivítat Davida Yilmu, českého učitele, působícího na této unikátní škole. Na přednášce nám podrobně představí život v Summerhillu, jeho žáky, pravidla, historii i své osobní zkušenosti a motivaci pro práci v tomto jedinečném vzdělávacím prostředí. Děti ze školy SMART doplní povídání svými zážitky a pocity, které si z pobytu odnesly ony. 

Jste srdečně zváni!