Hodnocení a sebehodnocení žáků

21.12.2018

Zveme Vás na další ze série vzdělávacích přednášek, které pořádá MAP Roudnicko II a Základní škola SMART. V pondělí, 28. ledna 2019, od 17:00 do 19:00hod si v Městské knihovně Ervína Špindlera v Roudnici nad Labem budeme povídat o hodnocení a sebehodnocení dětí. Přednášku povede Mgr. Robert Čapek, učitel s 24letou praxí, školní psycholog, lektor edukačních projektů pro veřejnost i pro pedagogické pracovníky a autor knih Líný učitel, Moderní didaktika, aj.

  • Hlavní účel hodnocení a jak hodnotit efektivně
  • Povzbuzující reakce
  • Nevýhody současného klasifikování ve školách
  • Doplňkové formy hodnocení
  • Slovní hodnocení vs. známky
  • Vzájemné hodnocení a sebehodnocení žáků
  • Reflexe z praxe

Akce je ZDARMA, rezervace NUTNÁ! 


Akce je financovaná z projektu MAP Roudnicko II, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009158.