Buddies online je vítězem cen EDUína 2020

30.11.2020

Porota dnes ocenila náš "Buddies online program" jako nejlepší projekt v rámci vyhlašování cen EDUína 2020. Ty byly letos zaměřeny na smysluplné vzdělávání během uzavření škol z důvodů pandemie covid-19.

Buddies uspěli mezi dalšími, více jak 60ti aktivitami a nápady, které se v tomto ročníku představily. 10 finalistů se dnes večer představilo odborné porotě, která poté vybrala 3 nejlepší:

ostatní projekty jsou k náhledu na www.eduina.cz. 

Předseda poroty, pan Tomáš Bouda uvedl, že se náš projekt soustředil na to, podle nich nejpodstatnější v době koronavirové, a tím je podpora a rozvoj sociálních kontaktů mezi dětmi. Ocenil dopad na budováním školní komunity nejen mezi dětmi, ale i mezi rodiči. V neposlední řadě zdůraznil jeho snadnou inspirativnost a dostupnost i pro ostatní školy a subjekty.

Program "Buddies online" propojili starší dobrovolníky (žáky II. stupně) a mladší děti. Dvojice se pak po celou dobu distanční výuky setkávaly on-line ve stanoveném čase. Během setkání probírali s mladšími spolužáky učivo, které bylo třeba procvičit, dokončovali zadané domácí úkoly, trénovali anglická slovíčka, a také si "jen tak" povídali a sdíleli své zážitky i pocity. Setkávání trvalo vždy půl hodiny. 

Postupně se do projektu zapojili nejen žáci, ale i ostatní nepedagogičtí pracovníci, babičky (včetně babičky Jane z Anglie), vychovatelky z družiny. S dětmi četli, tvořili a nebo je povzbuzovali ve chvílích nepohody. Malé děti jim naopak vyprávěly své každodenní zážitky, vyprávěly básničky či malovaly obrázky.