ŠKOLNÍ DRUŽINA

Ranní družina 

Otevřena je pro všechny děti SMART od 7:00 hod.

Program ranní družiny je přizpůsoben aktuálnímu dění ve škole, pedagog v družině nabídne dětem různé činnosti na výběr a ponechává na jejich volbě, čemu se ráno chtějí věnovat. Nabízené činnosti zahrnují výtvarné a rukodělné činnosti, stolní a jiné hry. Ve družině je možné půjčit si také knížky na čtení a časopisy.

Odpolední družina 

Začíná po skončení odpoledního výukového bloku mezi 12:45 a 13:45. 

Děti do družiny přivede učitel, se kterým končí výuku. Program odpolední družiny zahrnuje kroužky, možnost volného hraní a procházku či hry venku, podle počasí. 

Družina končí v 16:30 hodin.

* (informace platné pro školní rok 2016/2017. Pro školní rok 2017/2018 plánujeme rozšíření aktivit školní družiny. O detailech Vás budeme informovat koncem 9/2017).

v družině
v družině
na kroužkách
na kroužkách
venku
venku


Docházka dítěte do družiny včetně všech kroužků je zahrnuta již ve školném a tedy se neplatí zvlášť. Je ale nutné děti na konkrétní kroužky přihlásit, abychom měli představu o naplněnosti jednotlivých skupin.