TÝM PEDAGOGŮ

Mgr. Klára Koubská, ředitelka školy - koubskak.skolasmart@iskola.cz

učitel Anglického jazyka, Mediální výchovy a Vlastivědy

Vzdělání: Pedagogická fakulta UK Praha, obor Anglický jazyk a literatura pro 1., 2. a 3. stupeň 

"Často jednáme s dětmi jako s "malými dospělými". Myslíme si, že jejich vidění světa je stejné, jako to naše, jenom mají méně informací. Když jim dáme prostor k vyjádření, zjistíme, že i my se od nich můžeme učit - svět je najednou barevnější, jednodušší, plný samozřejmé radosti." 

BcA. Eva Reiteirová Synková, zástupkyně ředitelky - synkovae.skolasmart@iskola.cz

učitelka Matematiky a Dramatické výchovy

Vzdělání: DAMU Praha 

"Nejde o to, "nachytat" děti na tom, co z probrané látky neumí, ale o to, odhalit včas nedostatky a pomoci jim je odstranit."

Mgr. Jana Vobecká, třídní učitelka 2. A - vobeckaj.skolasmart@iskola.cz

učitelka Českého jazyka, Přírodovědy, Prvouky, Výtvarné výchovy a Pracovních činností

Vzdělání: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n/L, obor učiteltví pro 1. stupeň ZŠ 

"Rozzářené oči a úsměvy dětí jsou pro mě tou nejlepší motivací k práci."

Mgr. Marie Kozáková, třídní učitelka 1. A - kozakovam.skolasmart@iskola.cz

učitelka Českého jazyka

Vzdělání: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n/L, obor učiteltví pro 1. stupeň ZŠ, specializace v TV

"Je úžasné, co děti dokáží, když jim k tomu dáme příležitost. "

Mgr. Adam Rybář rybar.skolasmart@iskola.cz

učitel Tělesné výchovy a Informatiky

Vzdělání: Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy 

"Pohyb je život."

Ivan Šimáček simacek.skolasmart@iskola.cz

učitel Hudební výchovy

Vzdělání: gymnázium, Lidová konzervatoř ( nyní Konzervatoř Jaroslava Ježka)

"Co Čech, to muzikant"

Bc. Jiřina Šindelářová, vedoucí pedagog školní družiny - sindelarova.skolasmart@iskola.cz

učitelka Čtení

Vzdělání: Pedagogika volného času na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

"Každý jsme jiný a proto jedinečný, každý nás může obohatit."

Kate Stenberg, rodilá mluvčí, lektor Anglického jazyka

Vzdělání: University of Vermont 

"I'm Kate! I come from the USA and I've been in the Czech Republic since summer 2014. I've worked with children all my life and I want English to be fun for them. I studied European History at university and I also love to read and write."

Jake Whitehad, rodilý mluvčí, lektor anglického jazyka

Vzdělání: Sports College High School, Aylesford, Maidstone

"I come from London, have lived in Czech for the last 8 years. I have worked as a native English teacher for the last 4 years. During my lessons I prefer to combine conversation with playing games in which the children have to use their English.

Next to being a teachter, I am a member of T J Sokol Mšené Lázně where I organize English summer camps. These summer camps are being held each year with great success. Next to that I organize football tournaments for children and enjoy playing the game myself as well.

During all these events, children speaking English is a must."

Mgr. Markéta Kuruczová, zastupující učitelka, lektorka tance

Vzdělání: Vysokoškolské UJEP Ústí n/L, učitelství na 2. st. ZŠ a SŠ obor ČJ a literatura

"Život je boj!"


Ostatní členové pedagogického a školního týmu:

  • Naďa Nováčková, asistenka vedoucí družiny
  • Vlaďka Stuchlá, asistenka vedoucí družiny
  • Mgr. Petra Skalová, učitelka hudby 
  • Ing. Milada Havránková, účetní 
  • Monika Bláhová, hospodářka

Školní psycholog:

  • Mgr. Radka Rybáková