PODPORUJÍ NÁS


Srdečně děkujeme i rodičům našich žáků, kteří nás podporují finančně, morálně i podáním pomocné ruky :-)

  • Jiří Puršl
  • Milan Synek 
  • Karel Hakl - organizace a skvělé zajištění lyžařského výcviku v Říčkách, 2/2017
  • Miroslav Kohout - konzultace finančního plánu školy
  • Irenka Poláčková - pomoc při zajištění bruslení
  • Duchoslavovi - věnování stolního fotbálku, který je v permanentním provozu :-)
  • Sittovi a Sklenářovi - sponzorský dar (autobus na školní výlet)
  • Hladkých - sponzorský dar na školení pedagogů a tisk časopisu BANG
  • Marek Konečný - focení tříd
  • a mnoho dalších

V březnu 2017 jsme zřídili transparentní bankovní účet, který bude sloužit k příjmu laskavé finanční podpory od dárců, sponzorů či rodičů našich žáků. Více informací se dozvíte zde.

Číslo sponzorského účtu ZŠ SMART: 

115-4140610247/0100

Partneři ve vzdělávání