ORGANIZACE VÝUKY

  • výuka probíhá od 8:30 do 14:30, podle rozvrhu jednotlivých tříd
  • družina je ráno od 7:00 do 8:30 hodin / odpoledne do 16:30 hodin
  • školní jídelna je v areálu školy, svačinky zajišťujeme pro zájemce přímo ve škole
  • školní prázdniny jsou plánovány podle rozpisu MŠMT
  • nabízíme doprovod dětí na kroužky a zpět (zpoplatněno částkou 50,- Kč)
  • domácí úkoly nejsou zadávány, v případě nutnosti se děti účastní doplňovacích hodin ve škole