ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU 2017/18

čtvrtek 6. dubna
pátek 7. dubna 2017 
oba dny od 13:00 do 17:00

Kritéria přijetí: školní zralost dítěte a zvládnutí přijímacího rozhovoru (testujeme řečové schopnosti, logické myšlení a matematické vlohy, obrazovou představivost a komunikační schopnosti). 

Na přijímací rozhovor není nutné se s dětmi připravovat, je veden formou hry a jeho cílem je zjistit aktuální úroveň mentální zralosti dítěte. 

Důležitým kritériem přijímacího řízení je také očekávání rodičů vůči škole.

Pro více informací nás můžete kontaktovat.


Ještě před zápisem do 1. třídy se k nám můžete přijít podívat na Den otevřených dveří a nebo můžete přihlásit svého předškoláčka na Školu nanečisto.  Lépe se tak seznámí s prostředím a učiteli, kteří ho u zápisu budou provázet. Pro rodiče mohou být tyto příležitosti důležitým momentem ke zodpovězení všech jejich otázek, týkajících se naší školy a způsobu vyučování.