ŠKOLNÍ AKTIVITY

plán akcí 2017/2018

Těšíme se na:

ZÁŘÍ 

ŘÍJEN 

LISTOPAD 

  • připravujeme

PROSINEC 

  • 20. 12. - vánoční jarmark a besídka s divadlem 

LEDEN 

  • lyžařský výcvik

ÚNOR 

  • 12. - 18. 2. - jarní prázdniny

BŘEZEN 

  • připravujeme

DUBEN 

  • dle počasí - přespávání pod stanem (na školní zahradě)

KVĚTEN 

  • připravujeme

ČERVEN 

  • 1. 6. - Den dětí
  • 14. 6. - školní slavnost
  • 16. - 23. 6. - škola v přírodě 

Rodiče pozveme na:

ZÁŘÍ - 23. 9., cyklistický výlet (Děčín - Bad Schandau)

ŘÍJEN - přednáška pro rodiče

PROSINEC - divadelní besídka

ÚNOR - připravujeme

BŘEZEN - turistický výlet

DUBEN - 31. 3. 2018, od 20hod - ples ZŠ SMART 

ČERVEN - Den dětí / školní slavnost k ukončení šk. roku / škola v přírodě (možná účast celé rodiny)

Výlet s rodiči na Helfenburk
Výlet s rodiči na Helfenburk


Přednášky pro rodiče

Od ledna 2017 pravidelně zveme rodiče a přátele školy na vzdělávací přednášky. Vybrané je vždy téma, které aktuálně reflektuje výuku ve škole a zvaní jsou nejlepší odborníci pro danou oblast.

Detailní program přednášek se dozvíte zde.


Ve SMARTu rádi sportujeme

Běžkujeme - Chodíme - Bobujeme - Koloběžkujeme - Lyžujeme - Jezdíme na kole - Skáčeme - Bruslíme - Střílíme - Lezeme - Plaveme