ROZVRHY TŘÍD

Ranní družina je otevřena od 7:00 hod do začátku vyučování.

Po skončení výuky mohou děti přejít do družiny, která je otevřena do 16:30.

8:30 - 9.15     9.30 - 10.15     10.30 - 11.15     11.30 - 12.15     12.15 - 13.00     13.00 - 13.45     13.45 - 14.30

1. A

3. A

2. A

4. A

Vysvětlivky:
 • IF - informatika
 • Dopl - doplňovačka (doplňování chybějícího učiva a úkolů)
 • Prv - pracovní výchova
 • Msam - matematika samostatná práce
 • DR - dramatická výchova
 • MedV - mediální výchova
 • PrČ - pracovní činnosti
 • - přírodopis

Školní informační systém

pro komunikaci s rodiči

Škola pro komunikaci s rodiči dále využívá informační systém iskola.cz, kde naleznete:

 • detailní rozvrh vyučování
 • rozpisu vyučujících dle jednotlivých předmětů
 • přehled omluvených a neomluvených absencí žáka
 • prostor pro on-line omluvu žáka v době jeho absence
 • přehled všech informačních zpráv, které jsou adresovány rodičům
 • emailové rozhraní s vlastní emailovou adresou, včetně kontaktů na všechny pracovníky školy, rodiče a žáky

Přístupové údaje, včetně krátkého zaškolení, získá každý rodič po nástupu dítěte do školy.