Vychováváme schopné, chytré a dobré osobnosti 

moderním, individuálním a radostným způsobem.

Náš vzdělávací program je zaměřen na individuální rozvoj dítěte. Podporujeme silné stránky dětí, vedeme je ke spolupráci, kritickému myšlení a pozitivnímu přístupu k životu. Vyučujeme angličtinu 5x týdně, máme rozšířenou časovou dotaci na pohybové aktivity, věnujeme se komunikaci, mediální výchově a rozvoji počítačové gramotnosti od nejnižších ročníků. Pracujeme v malých třídních kolektivech.

Škola SMART je školskou právnickou osobou zapsanou do rejstříku škol MŠMT. 

Aktuální jídelníček

Tabletové pátky

Sponzorský fond SMART

AKTUALITY

SMART Café je projektem žáků ZŠ Smart (Roudnice nad Labem), který připravovali během projektové výuky od září do prosince 2017. Na celé akci pracuje 15 dětí, z 3. až 5. třídy. Po dobu 8 týdnů (1,5hod / týdně) se děti seznamovaly se vším, co obnáší projektová příprava vlastního podnikatelského záměru - definice business plánu, porovnání konkurence,...

Zveme Vás na mimořádnou předvánoční akci SMART Café v České spořitelně. Žáci naší školy si v rámci projektové výuky vymysleli a připravili projekt "Kavárna", který vyvrcholí v pondělí, 11. prosince 2017, od 14:00 do 17:00 hod v České spořitelně, Karlovo nám. 22, Roudnice nad Labem.

Ve čtvrtek, 2. listopadu se ve škole opět uskutečnilo oblíbené Halloweenské přespávání. Skoro 60 dětí večer přišlo v maskách, se sbalenými spacáky a plyšáky na dobrou noc :-).

další AKTUALITY si můžete prohlédnout v menu v záložce INFORMACE PRO RODIČE.

Zapojili jsme se

1. 6. 2017 by náš školní web oceněn v soutěži školních webů sCooL web 2017

Získali jsme 2. místo v kategorii A (neúplně organizované). 

Hodnocenými oblastmi byly: otevřenost školy vůči veřejnosti, uživatelská přívětivost, bezpečnost webu a grafické zpracování. 

Cílem soutěže sCOOl web je pomoci školám v tvorbě aktuálních a moderních webových stránek. Hlavní vítěze vybírá devítičlenná odborná porota složená z odborníků na různé oblasti důležité pro školní web. Akci pořádá EDUin.

Spolek LITTLE MONKEYS

                                         DS Monkeys                 JŠ Robinson                 ZŠ Smart